Centraleta Virtual Vtel

Robinson Call Checker

El servei de Llista Robinson l'utilitzen persones físiques que no desitgen rebre publicitat d'empreses a les quals no hagi donat el consentiment.
El nostre sistema Robinson Call Checker comprova en temps real abans de cada trucada si el número marcat pertany a la Llista.