Centraleta Virtual Vtel

Funcionalitats bàsiques

El futur de les comunicacions unificades està en la centraleta virtual Vtel, l'eina que et permet millorar les comunicacions, estalviant diners. Ara és possible disposar d'una completa plataforma telefònica en el núvol de manera escalable i robusta amb totes les funcionalitats que necessita la teva empresa.

Entrada de trucades

Entrada de trucades

Panell web de configuració arrossegar i deixar anar intuïtiu
Comportament per horari
Locucions text a veu integrades amb Amazon
Música en espera personalitzada
Agenda de contactes
IVRs amb marcació directa
Grups de trucada amb locució de confirmació
Bústia de veu a email

Control d'usuari

Permís de trucada per patrons
Perfils d'accés
Registre multidispositiu
Estat de registre d'extensió
Autoprovisionament
SIP password ocult
Número sortint personal
Desviaments per estats
Monitoring d'extensió
Control d'usuari
Smart conection

Smart conection

Web Services
Entrada dinàmica segons resposta de programari extern
Integració amb Microsoft TEAMS
Integració amb ZoHo
Integració amb Salesforce
Integració amb vTiger
Integració amb TaaF
Integració amb Cover Manager
Clic 2 Call Web
Extensió de Google Chrome

Enregistrament de trucades i altres funcions

Enregistrament per codi en conversa
Enregistrament total o per usuari
Escolta
Trucada en espera
Transferència cega i atesa
Captura de trucada
Devolució intel·ligent SEI
Trucada a tres
Marcació curta d'agenda
Sales d'audioconferència
Panell web de registre de trucades amb exportació a Excel
Límit de canals configurable
Enregistrament de trucades i altres funcions
Cua de trucades

Cua de trucades

Configuració de capacitat de cua
Hot Desking
Distribució automàtica
Estats personalitzables d'agent
Locució a l'agent en despenjar
Destí en cas de fallada o timeout
Anunci periòdic
Locució o enquesta en penjar
Acció configurable si el llamante prem 1

Estadístiques

Informes per període configurable
Trucades rebudes i realitzades
Filtre per data i extensions
Enviament a email automatitzat
Estadístiques