Centraleta Virtual Vtel

Fitxatge telefònic

Fitxar amb una trucada en la jornada laboral és possible. Una solució que s'adapta a la nova legislació laboral sobre el control horari dels treballadors. Una solució efectiva amb múltiples possibilitats
fins i tot per a poder fitxar fent teletreball.

Des del seu VTEL, els treballadors de la seva empresa podran registrar la seva entrada i sortida, generant un historial de l'activitat dels seus moviments segons horaris i calendari. Més tard, la persona autoritzada podrà obtenir de manera simple i intuïtiva un informe del fitxatge dels seus treballadors.

Funcionament del servei de fitxatge

El funcionament en si és molt senzill: L’únic requisit és que cadascun dels treballadors es trobi donat d’alta en el sistema.

En entrar el treballador en la seva jornada laboral només ha de “fitxar” marcant un codi en la seva extensió telefònica (si té extensió telefònica assignada) i un codi. Una vegada introduït aquest, una locució sol·licita un pin de 4 xifres, que és personal. Per a sortir és el mateix, però utilitzant el codi de sortida. En els reportis quedessin registrades les entrades, sortides i des que dispositiu s’ha realitzat.

El “fitxatge” també es pot realitzar mitjançant un portal web i inclusivament des de qualsevol mòbil, quedant en el registre en el cas que l’entrada o sortida s’hagi realitzat des d’un mòbil, la geolocalització d’aquest.

Panell d’administració del servei de Control Horari:

Des del panell d’usuari de l’Administrador es podrà accedir als reportis i històrics on es podrà veure l’estat dels treballadors, sol·licitud de codis PIN, etc…

També es podrà fer comentaris sobre algun fitxatge, anul·lar, crear, etc.; però totes aquestes modificacions no podran ser manipulades sense deixar registre, tal com exigeix la llei per a evitar fraus.

Exportar els informes amb possibilitat de diferents formats: